Klimatsmartare kött
Vad vi gör

Förnybar el är självklart för klimatsmartare gårdar

Sverige har som mål att bygga ett 100 procent förnybart och långsiktigt hållbart energisystem. Vi har goda möjligheter att nå det målet, eftersom det finns stor potential att producera mer förnybar energi i Sverige. T.ex. kommer fortfarande mindre än 1 procent av vår energi ifrån solen. Sol- och vindkraft spelar en viktig roll i framtidens energisystem och vi premierar åtgärder som kan gynna utbyggnaden av dessa energislag.

Hur uppnår vi lägre klimatavtryck?

Viktigt att komma ihåg:
Vissa åtgärder kan alla gårdar genomföra och är därför obligatoriska (markerade med symbolen ). Andra åtgärder passar inte alla gårdars produktionssystem och är därför frivilliga (markerade med symbolen ).

Gården har ett grönt elavtal.

Gården har egenproducerad el.

Ett grönt elavtal gör stor skillnad

Gården ska ha ett grönt elavtal. Det debatteras om gröna elavtal gör så stor skillnad, men det skickar i alla fall en signal till elleverantörerna att kunder vill ha el som producerats av förnybara energikällor som exempelvis sol, vind och vattenkraft.

Många gårdar har stora fina tak som passar bra till solceller. Andra har markområden som lämpar sig för solceller och/eller vindkraft. Som regelverket ser ut just nu, med låga elkostnader tack vare nästintill full återbetalning av elskatten för lantbruksföretag och få möjligheter till investeringsstöd, blir återbetalningstiden extra lång för en gård som investerar i solceller. Just därför får gårdar med egenproducerad el en tumme upp av oss!