Klimatsmartare kött
Vad vi gör

Plastanvändningen ska ge så lågt klimatavtryck som möjligt

Plast är ett fantastiskt material som till exempel kan bidra till att förlänga livslängden på foder. Men – idag produceras plast av olja, vilket gör att vid förbränning av plast tillför man koldioxid till atmosfären. Dessutom har plast väldigt lång nedbrytningstid i naturen (flera hundra år). Därför ska plast bara användas när materialet ger betydande fördelar och all plast måste tas om hand i system för återvinning. Dessutom bör man försöka lämna plast som är gjord av fossil olja till förmån för plast gjord av återvunnet material eller av förnybara råvaror. Genom att köpa plast som innehåller återvunnen råvara bidrar man till att förlänga plastens livslängd och skapa en marknad för återvunnet material.

Hur uppnår vi lägre klimatavtryck?

Viktigt att komma ihåg:
Vissa åtgärder kan alla gårdar genomföra och är därför obligatoriska (markerade med symbolen ). Andra åtgärder passar inte alla gårdars produktionssystem och är därför frivilliga (markerade med symbolen ).

All plast som används på gården lämnas till återvinning.

Användning av balplast och övriga plaster är optimerad för att ge så lågt klimatavtryck som möjligt.

Plast kan användas på rätt sätt

Plast har många goda egenskaper. Genom att använda plast på rätt sätt, konserveras och skyddas foder, vilket minskar svinnet på gården. Dock är plasten gjort av fossil olja, och därför ska man inte använda onödigt stora mängder plast. Om plasten används flera gånger i effektiva återvinningssystem, minskar klimatavtrycket. Därför är det viktigt att gårdarna ser till att använd plast kommer in i ett retursystem där den återvinns.

Det finns flera olika ensilageplaster att välja mellan med olika kvalitet och egenskaper. Idag finns det tre varianter som sänker klimatavtrycket:

  • Tunnare plast som använder mindre råvara
  • Inblandning av återvunnen plast
  • Producerad av bioråvara (t.ex. sockerrör)

Vilket alternativ som passar på en enskild gård beror på gårdens vad den ska användas till. Om man t.ex. behöver en mycket slitstark plast kan det vara svårt att byta till en tunnare plastsort. Varje gård behöver därför optimera sin användning av plast för att minska klimatavtrycket och redovisar sina val. Målet är att gårdarna ska använda så hög andel återvunnen eller biobaserad plast som möjlig, och så låga volymer som möjligt.

Plast med inblandning av återvunnen råvara minskar klimatavtrycket med ca 25% jämfört med fossilt producerad plast. Ju högre andel återvunnen råvara, desto större sänkning. Biobaserad plast sänker klimatavtrycket med drygt 80% jämfört med fossilt producerad plast.