Klimatsmartare kött
Vad vi gör

Fossilfria bränslen används på gården

Utsläppen från inrikes transporter står för en tredjedel av Sveriges totala växthusgasutsläpp. Målet är att dessa utsläpp ska minska med 70% till 2030. För en del sektorer finns det möjlighet att flytta över transporter till mindre klimatpåverkande trafikslag (t.ex. kan en privatperson som tar bilen i vissa fall istället välja kollektivtrafik och i många fall kan transporter på väg med lastbil flyttas över till transporter med tåg). I lantbruket finns det inte något sådant alternativ. Det som kvarstår är att effektivisera användning av maskiner så mycket som möjligt och att ställa om till förnybara drivmedel.

Hur uppnår vi lägre klimatavtryck?

Viktigt att komma ihåg:
Vissa åtgärder kan alla gårdar genomföra och är därför obligatoriska (markerade med symbolen ). Andra åtgärder passar inte alla gårdars produktionssystem och är därför frivilliga (markerade med symbolen ).

Gårdens fordon går på fossilfria bränslen.

Inga fossila bränslen används för spannmålstorkar eller uppvärmning.

Leverantörer av bulkvaror ska använda fossilfritt bränsle.

Stora klimatvinster att ställa om fordonen i verksamheten till fossilfria bränslen

På en gård används många fordon för att odla foder, hantera gödsel, transportera djur etc. De flesta fordon går på diesel och det kan gå åt mellan 0,3 och 0,8 liter diesel per kg slaktvikt kött. Det innebär att det finns stora klimatvinster att ställa om fordonen i verksamheten till fossilfria bränslen. För vanliga dieselmotorer finns idag två alternativ: RME och HVO.

RME

RME står för RapsMetylEster och görs av rapsolja. RME minskar CO₂-utsläppen med upp till 66% jämfört med fossil diesel och har flera andra fördelar. Det är inte brand- eller miljöfarligt, vilket gör att gården kan hantera den på ett enklare sätt än fossil diesel. När man produceras RME får man också fina biprodukter (rapskakor) som kan användas som djurfoder. Dessutom går bränslet att producera från råvaror som odlas nära oss.

HVO

HVO står för Hydrerad Vegetabilisk Olja och görs av förnybara råvaror som animaliska fetter (slaktrester) och olika vegetabiliska oljor. HVO minskar CO₂-utsläppen med upp till 90% jämfört med fossil diesel. När man ställer om ett fordon till HVO behöver man inte göra några anpassningar – det är bara att tuta och köra! En fördel med HVO är att det har bättre köldegenskaper än fossil diesel och går att lagra länge!

Att ställa om jordbruket är helt centralt för att hejda den globala uppvärmningen, men det innebär också stora utmaningar. Att sluta använda fossila bränslen är en viktig åtgärd, och ett första steg för gårdar med klimatsmartare köttproduktion. Genom att ställa om till RME används en råvara som går att odla i Sverige och där produktionen också ger foderkakor – ett mycket klimatsmart foder för kreatur. Det är väldigt hoppingivande med producenter som visar att det går att sänka klimatavtrycket från köttproduktion och jag ser fram emot att fler bönder i Sverige följer efter och väljer klimatsmartare bränslealternativ.

Erik Jacobsson, grundare och delägare Energifabriken (deltog i projektets styrgrupp)

Lika viktigt att leverantörerna använder fossilfria drivmedel

Många gårdar har stora leveranser av olika insatsvaror från externa leverantörer. Det kan gälla leveranser av till exempel foder, gödsel och bränsle. Lika viktigt som att gårdarna själva ställer om sina fordon till fossilfria drivmedel, är det att leverantörerna använder fossilfria drivmedel. Därför ska gården ställa krav på leverantörer att alla bulktransporter till och från gården ska nyttja fossilfritt bränsle. Vissa gårdar har redan upprättat avtal för vad som ska levereras under 2021 och därför ska åtgärden vara genomfört senast i januari 2022.