Hur ska vi skapa en hållbarare köttproduktion? Den frågan fick Gotlands Slagteri, med varumärket Smak av Gotland, att dra igång projektet Fossilfritt kött tillsammans med LRF Gotland i fjol. Nu går de första djuren ifrån en av pilotgårdarna till slakt.

Hur ska vi skapa en hållbarare köttproduktion? Den frågan fick Gotlands Slagteri, med varumärket Smak av Gotland, att dra igång projektet Fossilfritt kött tillsammans med LRF Gotland i fjol. Nu går de första djuren ifrån en av pilotgårdarna till slakt.

Projektet Fossilfritt kött går över förväntan. Ett år tidigare än beräknat kom en fossilfri transport för att hämta djur från en gård som sagt tack och adjö till diesel.

Projektet Fossilfritt kött på Gotland syftar till att kartlägga hur man kan föda upp och leverera ett mer hållbart kött till konsumenterna. Samtidigt undersöks konsumenternas inställning hur villiga är de att betala för hållbart kött? Kan det till och med bli en hygienfaktor?

Hur ska vi skapa en hållbarare köttproduktion? Den frågan fick Gotlands Slagteri, med varumärket Smak av Gotland, att dra igång projektet Fossilfritt kött tillsammans med LRF Gotland i fjol. Nu går de första djuren ifrån en av pilotgårdarna till slakt.

Seminarium i Almedalen 2019 om projektet Fossilfritt kött.

50 procent av svenskarna vill ha mer klimatsmart kött som är producerat utan fossila bränslen eller råvaror – det visar ny undersökning om svenska folkets attityder till kött. Fler uppger också att de har gått över från att vara vegetarianer till flexitarianer och alltså äter kött ibland.

Under två år kommer projektet Fossilfritt kött på Gotland att kartlägga hur man föder upp, slaktar och levererar ett helt fossilfritt kött till konsument. Samtidigt undersöks konsumenternas inställning. Är fossilfritt kött en hygienfaktor eller ett mervärde man betalar extra för i framtiden?

Det är halv storm när Land Lantbruk tillsammans med Fredrik Sundblad beger sig ut till Hall Hägvards, några mil nordväst om Visby.

Hållbarhet ligger i tiden och på Gotland vill ett antal aktörer med Gotlands Slagteri i spetsen ta fram kött producerat utan fossila resurser.